Bolesławieckie Stowarzyszenie Aktywni

15 000zł dla Bluesa nad Bobrem, 0zł na Hard Core Festival

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury.

I Bolesławiecki Marsz dla Życia i Rodziny

I Bolesławiecki Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 14 września 2014 roku w Uroczystość Podwyższenia Krzyża św. Dzień wcześniej będziemy mogli uczestniczyć w Modlitwie Uwielbienia.