Harcerstwo

Dołącz do Skautów!

W Bolesławcu coraz energiczniej działają Skauci Europy: ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-

XII Harcerski Rajd Ferdynanda

XII Harcerski Rajd Ferdynanda skupił blisko 100 uczestników z hufca im. Szarych Szeregów w Bolesławcu, podzielonych na siedem zespołów.