o. Piotr Wiśniowski

Kochać i myśleć

"Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie.

Śmierci Boga

Wydaje się, że śmierć nie jest ładna. Wydaje się, że jest zimna i sina. Że dotyk ma drętwy. Że zapach duszący. Spojrzenie szklane. Wydaje się, że  zawsze przekorna. Że nietaktowana.

Słowo na Niedzielę - "Zanim wrócimy"

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.

Słowo na Niedzielę - "Jeszcze raz"

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

Słowo na Niedzielę - "Może dla nas nadzieja?"

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.

Słowo na Niedzielę - "Koniec Świata..."

Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.

Słowo na Niedzielę - "Błogosławiony mimo wszystko!"

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.

Słowo na Niedzielę - "On dał nam przykład"

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.

Słowo na Niedzielę - "Ufam Tobie"

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Strony