Słowo na Niedzielę

Kochać i myśleć

"Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie.

Słowo na Niedzielę - Serce z miejscówką

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?

Pokój … Tobie!

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.

Słowo na Niedzielę - Bóg zawsze chodzi po ziemi

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty.

Słowo na Niedzielę - Tylko taka sprawiedliwość

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a dru

Słowo na Niedzielę - Zwyczajnie trzeba

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary.

Strony