Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Dziękuję za 6 lat, czyli czas na zmiany

Kiedy sześć lat temu, z woli moich Koleżanek i Kolegów ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, obejmowałem funkcję wiceprezesa ZB wierzyłem, że Stowarzyszenie może jeszcze skuteczniej i efektywniej wspierać potrzebujących bolesławian i mieszkańców gmin naszego powiatu. Dziś, po latach pracy z satysfakcją widzę, że nam się to udało.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka podaje pełny wykaz beneficjentów 1% podatku

Na podstawie informacji przekazanych nam przez Urząd Skarbowy niezwłocznie podajemy wykaz potrzebujących osób, organizacji, stowarzyszeń - beneficjentów 1% odpisu podatku dochodowego, którz

Kolejny rekord Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

Jak co roku, o tej porze, na podstawie informacji przekazanych nam przez Urząd Skarbowy, podajemy kwotę jaką udało się zgromadzić za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka z tytu

Walne Zgromadzenie Ziemi Bolesławieckiej

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zaprasza wszystkich członków, sympatyków, media i zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia na obrady Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego, które zwo