Szkoła Specjalna

Upadek

To jedno krótkie słowo całkowicie oddaje atmosferę, a przede wszystkim sposób w jaki władze powiatu zorganizowały tzw. „konsultacje społeczne” w sprawie poprawy warunków nauczania w Szkole Specjalnej.

Siedem życzeń

Dziś będzie o powiatowej oświacie. Znowu.

Szkoła Specjalna nadal budzi emocje

Kolejna odsłona przykrego serialu pt.: "Szkoła Specjalna w Bolesławcu".

Maciej Małkowski - Pytania o szkołę specjalną

Temat zaniechania budowy Szkoły Specjalnej przez władze powiatu budzi wiele kontrowersji i rodzi wiele pytań, nie tylko w kontekście niezdarnie przygotowywanej tzw. „reorganizacji” powiatowej oświaty, ale również w zakresie gospodarowania publicznymi pieniędzmi.

Najbliższa sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego planowana jest na 17. grudnia br. Jednym z ważniejszych tematów posiedzenia będzie zapewne przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd Powiatu budżetu tego samorządu na 2016r. Pojawi się zatem szereg pytań o nowe zadania i finanse.

"Prawda do kłamstwa jest podobna z twarzy"

Nabiera na sile kryzys związany z przygotowaniem tzw. „reorganizacji” powiatowej oświaty. Potęgują go enigmatyczne komunikaty płynące ze Starostwa, które zamiast sytuację uspokajać – tylko eskalują kolejne problemy.

Podatek od mrzonek

„Zależy nam na wychowankach Szkoły Specjalnej, dlatego wybudujemy im nową szkołę”. Tego typu deklaracje płynęły z dość kosztownie wyremontowanego okrąglaka mniej więcej co 4 lata w rytmie wyznaczanym przez kolejne wybory. Płynęły także z nowej siedziby Starostwa przy ul. Armii Krajowej… Płynęły.