Kilka dni temu odbyła się gala wręczenia nagród prezydenta za promocję miasta w 2022 roku.

Na lokalnych forach internetowych rozgorzały dyskusje nt. zasadności przyznania nagród niektórym nagrodzonym, ale też nad dewaluacją tej nagrody. I chociaż były osoby, które faktycznie na tę nagrodę zasłużyły, to znacząca część głosów wypominała fakt, że otrzymali ją ludzie powiązani z władzą w mieście i powiecie lub dla niej zasłużeni. To był główny zarzut padający spod „pióra” komentujących, którzy zwracali uwagę, że to „promocja swoich działaczy, przyszłych kandydatów na radnych, albo tych, którzy przy urnie wyborczej okażą wdzięczność”.

A jakie były te nagrody?

Zgodnie z ze stosowanym zarządzeniem prezydenta miasta, nagroda indywidualna to 1.745 zł, nagrody zespołowe od 2.300 zł do 2.500 zł. Suma nagród (bez kosztów organizacji gali) wyniosła – 38.630 zł i była zaplanowana w budżecie miasta.

0
Would love your thoughts, please comment.x