Wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Środki będą przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.