Sprawdź aktywność radnych w mijającej kadencji

W mijającym okresie kadencji, najwięcej interpelacji złożyli radni z opozycyjnego Impulsu Lokalnego, podczas gdy najmniejszą aktywność w tym zakresie prezentowali radni należący do obozu władzy…