Z wielką radością zapraszamy na „Święto Rodziny”, które odbędzie się w piątek i sobotę, 12 i 13 maja 2023 roku w Bolesławcu. Wydarzenie odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu, ul. Bankowa 10 oraz w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie. Serdecznie zapraszamy!

Piątek 12.05.2023

 • Szkoły Zakonu Pijarów, ul. Bankowa 10
 • 18.00 – Projekcja filmu „Zderzenie Cywilizacji”
 • 19.45 – Konferencja i dyskusja „Jak wychowywać nasze dzieci, aby nie zrobił tego ktoś inny?”
 • 21.30 – 24:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota 13.05.2023

 • 15.00 – Eucharystia (Parafia MBNP, Plac Zamkowy)
 • 16.00 – Marsz dla Życia i Rodziny
 • 17.00 – przerwa na posiłek
 • 17.30 – występ scholii pijarskiej + tańce integracyjne + zabawy na świeżym powietrzu
 • 18.30 – Musical “Miej odwagę być mądrym”

plakat

REGULAMIN ZGROMADZENIA

Marsz Życia i RodzinyBolesławiec 13.05.2023 r.

Postanowienia Regulaminu Zgromadzenia Narodowy Marsz Życia i Rodziny 2023 r, zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczą zgromadzenia publicznego Marsz Życia i Rodziny 2023 w Bolesławcu r., organizowanego pod hasłem „Dzieci przyszłością Polski” zwanego dalej „Marszem”. Rozpocznie się ono w dniu 13 maja 2023 r., o godz. 16.00 w Bolesławcu na Placu Zamkowym, po czym nastąpi przemarsz uczestników Marszu ulicami Plac Zamkowy – 1 Maja – Kutuzowa – Karola Miarki – Asnyka – Rynek – Bankowa, gdzie nastąpi zakończenie Marszu. Organizatorem jest Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów oraz Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, zwane dalej łącznie „Organizatorem”.

 1. Nad porządkiem Marszu czuwa Straż Marszu. Każdy uczestnik Marszu ma obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez osoby pełniące służbę porządkową. Członkowie Straży Marszu posiadają koszulki odblaskowe.
 2. Uczestnikami Marszu są osoby prywatne, a także przedstawiciele organizacji społecznych.
 3. Fundamentem ideowym Marszu są: szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina jako wspólnota na nim oparta. Wszelkie jakiekolwiek oznaki poparcia dla poglądów przeciwnych – symbole proaborcyjne, czy ruchu LGBT – będą naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. W trakcie Marszu zabrania się agitacji partyjnej, w tym poprzez okazywanie nazw i logotypów partii politycznych na transparentach, flagach, odzieży oraz innych przedmiotach.
 5. Wszystkie transparenty, flagi i emblematy niesione przez uczestników Marszu wymagają akceptacji przez Organizatora.
 6. Zakazane jest posiadanie oraz używanie wyrobów pirotechnicznych oraz innych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu uczestników Marszu, jak również wszelakiego sprzętu nagłaśniającego nienależącego do Organizatora.
 7. Wznoszenie haseł przeciwnych wartościom promowanym przez Marsz, politycznych oraz antyrządowych, będą traktowane jako naruszenie charakteru i powagi manifestacji.
 8. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu oraz nie dostosowujące się do zaleceń Organizatora, będą wypraszane z Marszu. Niezastosowanie się do wymogów określonych w Regulaminie może skutkować nałożeniem przez organ administracji kar pieniężnych zarówno na Organizatora oraz uczestników Marszu w wysokości od 5.000 do 30.000 złotych.
 9. Marsz zostaje rozwiązany w momencie ogłoszenia tego przez Organizatora.
 10. Na zasadach określonych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). wizerunki uczestników Narodowego Marszu Życia i Rodziny 2023 mogą być utrwalane na fotografiach i nagraniach wideo realizowanych na zlecenie Organizatora. Powyższe materiały mogą być nieodpłatne wykorzystane przez Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów oraz Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, w celach zgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności w relacjach medialnych z Marszu i działalności statutowej Organizatorów.

Uczestnicy Marszu po zapoznaniu ich z postanowieniami Regulaminu przez Organizatora, swoim udziałem w Marszu potwierdzają bezwzględną akceptację postanowień Regulaminu.

Uczestnicy Marszu zostali zapoznani z postanowieniami Regulaminu.

Organizator Marszu zobowiązuje wszystkich uczestników do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie, Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów oraz Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu.

0
Would love your thoughts, please comment.x