Jak podaje na swoim Facebook’u Impuls Lokalny, w niewielkiej miejscowości niedaleko Bolesławca toczy się batalia o przyszłość, która wzbudza poważne obawy dotyczące zdrowia i środowiska. Chodzi o plany przekształcenia dawnej kopalni piaskowca, znanej lokalnie jako „Rakowiczki”, w składowisko odpadów.

Decyzja wydana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotycząca składowania blisko 400.000 ton odpadów na tych terenach przez podpoznańską firmę spotkała się z gwałtownym sprzeciwem mieszkańców.

Od momentu, gdy mieszkańcy gminy Lwówek Śląski dowiedzieli się o planach firmy dotyczących wykorzystania terenów dawnej kopalni „Rakowiczki” jako składowiska odpadów, zapanowało ogromne poruszenie. Mieszkańcy obawiają się negatywnego wpływu na środowisko oraz swoje zdrowie i komfort życia.

Jednym z głównych argumentów przeciwników planowanej inwestycji jest fakt, że teren byłej kopalni znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bóbr i akwenów, z których wodę pobierają dwa miasta: Lwówek Śląski i Bolesławiec. Istnieje realne ryzyko zanieczyszczenia wody, co stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia mieszkańców korzystających z tego źródła pitnej wody.

Oprócz tego, planowane składowisko odpadów leży w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP nr 317, obejmującego tereny Gminy Lwówek Śląski oraz Bolesławiec, z którego również korzysta się jako z ujęcia wody pitnej. To stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo wody spożywanej przez mieszkańców obu miast.

Mimo protestów społecznych i krytycznych opinii ekspertów, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w tej sprawie. Jednakże, jest to jedynie wznowienie procesu, a nie decyzja o cofnięciu pozwolenia na działalność.

Warto zastanowić się, czy władze Bolesławca i okolic są wystarczająco zaangażowane w tę sprawę. Pomimo rosnącego protestu społecznego, brak wyraźnego zainteresowania ze strony lokalnych władz oraz bolesławieckich mediów może budzić obawy co do ich zrozumienia, intencji i reakcji na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i środowiska. W kontekście tak istotnej sprawy, konieczne jest pełne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w poszukiwaniu rozwiązania, które będzie równoważyć ochronę środowiska z potrzebami społeczności lokalnej.

foto: Freepik

1
0
Would love your thoughts, please comment.x