Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął w 2017 r. uchwałę, która będzie miała znaczący wpływ również na mieszkańców Bolesławca i naszego powiatu.

Wspomniany dokument zakazuje od 1 lipca 2024 użytkowania instalacji grzewczych, które nie spełniają wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu, czyli kotły klasy 1. i 2. według normy PN-EN 303-5:2002. Także te, które nie były wyposażane w tabliczkę znamionową. Co do zasady ograniczona będzie również możliwość palenia w kominkach.

Dla wielu mieszkańców, zwłaszcza tych o niższych dochodach, wprowadzenie takiego zakazu stanowi istotne wyzwanie. Niestety władze lokalne nie informują o tym i nie przedstawiają konkretnych programów wsparcia finansowego na wymianę pieców.

Bez odpowiedniego dofinansowania, wielu mieszkańcom może brakować perspektyw na poprawę swojej sytuacji. Wymiana pieca stanowi znaczący wydatek, dlatego część mieszkańców może być zmuszona do dalszego korzystania ze starych źródeł ciepła, co może grozić mandatem do 5 tys. zł.

0
Would love your thoughts, please comment.x