Nadchodząca LVI sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się 20 września 2023 roku o godzinie 13:00.

Sesja odbędzie się w Sali Rajców Ratusza, w pok. 201, gdzie będzie można śledzić dyskusje i debaty nad sprawami istotnymi dla naszego miasta. Prezentujemy program sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LVI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na LV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 r.
 5. Informacje:
  • 5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  • 5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 1. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec”.
 2. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 3. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • 8.1. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Modłowej w Bolesławcu”, zlokalizowanej na dz. nr 128/4, 128/8, 128/9, 128/10 obr. 4,
  • 8.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu,
  • 8.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. B. Kosiby i ul. K. I. Gałczyńskiego w Bolesławcu,
  • 8.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bobrowej w Bolesławcu,
  • 8.5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • 8.6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.,
  • 8.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Bolesławiec,
  • 8.8. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 r. – 2027 r.
 4. Sprawy organizacyjne:
  • 9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 5. Zamknięcie sesji.
0
Would love your thoughts, please comment.x