Dotarliśmy do skanu pisma prezydenta miasta Bolesławiec kierowanego do starosty bolesławieckiego.

Pisemna interwencja dotyczy konieczności likwidacji przyczyn powstawania rozlewisk po ulewnych deszczach na drogach powiatowych (Z. Augusta na wys. stadionu, skrzyżowania ul. Garncarskiej z Willową, Staroszkolnej z Gałczyńskiego, a także na ul. Gdańskiej). Co ważniejsze, prezydent miasta w swoim piśmie zwraca staroście uwagę, na jakość wykonywanych remontów dróg będących w zarządzie powiatu. Wspomina on, że tego rodzaju rozlewiska nie powstawały na drogach powiatowych przed wykonaniem robót budowlanych, nawet po nawalnych deszczach.

Uwagi prezydenta oczywiście są jak najbardziej słuszne. Dziwi tylko, że polityczny przełożony starosty w takiej formie upomina podwładnego. W ramach jednego obozu politycznego tzw. „bezpartyjnych” takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że nadzór prezydenta miasta nad władzami powiatu wymaga w tym zakresie poprawy.

pismo zalania

(zdjęcie: Google Maps)

0
Would love your thoughts, please comment.x