Uczniowie mogą otrzymać łączną kwotę 400 zł na wyprawkę w roku szkolnym 2023/2024, istnieją dwa rodzaje świadczeń: Program Dobry Start i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Oto jak to zrobić:

 1. Program Dobry Start:
  • Wnioski można składać od 1 lipca 2023 r.
  • Kwota dodatku wynosi 300 zł i jest wypłacana jednorazowo.
  • Świadczenie wypłacane jest na bieżąco, więc im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz pieniądze.
  • Ostatnia data na złożenie wniosku o Program Dobry Start to 30 listopada 2023 r.
 2. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
  • To świadczenie jest przeznaczone dla rodzin, którym przyznano zasiłek rodzinny.
  • Kwota dodatku wynosi 100 zł i jest wypłacana jednorazowo.
  • Wniosek o ten dodatek musisz złożyć do 31 października 2023 r.

Warto pamiętać, że terminy są istotne, a złożenie wniosku po terminie może skutkować brakiem wypłaty świadczenia. Dlatego ważne jest, aby być świadomym tych terminów i dostarczyć wnioski w odpowiednim czasie, aby zapewnić wsparcie finansowe na wyprawkę uczniom w roku szkolnym 2023/2024.

0
Would love your thoughts, please comment.x