Niestety doszło do kolejnych dewastacji banerów wyborczych. Tym razem nieznani sprawcy zniszczyli banery wyborcze kandydata na posła, Piotra Borysa. Rano informowaliśmy o podobnym incydencie.

Zgodnie z polskim prawem, za zniszczenie materiałów wyborczych przewidziane są surowe kary. Osoby, które dopuszczają się takich przestępstw, mogą być obarczone grzywną lub nawet pozbawieniem wolności. Kara jest uzależniona od ciężaru przewinienia i okoliczności sprawy.

W praktyce oznacza to, że sprawcy niszczenia banerów wyborczych mogą spodziewać się różnych sankcji. Grzywny mogą wynosić od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od skali zniszczeń i wartości zniszczonych materiałów.

0
Would love your thoughts, please comment.x